Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Betingelser for kjøp av varer, arrangement og kurs 

 

Kurs:


Avbestillinger

Det er bindende påmelding på alle våre kurs og turer, Avbestilling av kurs må skje ikke senere enn 15 dager før kursets start, ved avbestilling etter denne fristen vil man få refundert 50% av beløpet. Ved avbestilling fra 3 dager før og frem til kursstart, eller hvis den påmeldte ikke møter opp blir ikke deltakeravgiften refundert. Deltakeren må selv sørge for evt. avbestillingsforsikring. Ved kursavbrudd er deltakeren selv ansvarlig for evt. merkostnader forbundet med dette. Vi henviser ellers til deltakers private reiseforsikring.

Endringer av kurs/arrangement

God Tur kan endre/avlyse turen ved force majeure, vanskelege vær forhold, for få påmeldingar, el. lign.  I slike tilfelle skal deltakerene ha melding raskest mulig.  Eventuelle avlysinger blir fastsatt senest kl. 08.00 startdagen.  Dersom du er i tvil om det blir tur, kan du ta kontakt med God Tur direkte. Ved avlysning fra arrangørens side betales kursavgift tilbake med 100%. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken for økonomisk eller ikke-økonomisk tap.

Deltakers ansvar

Deltaker plikter å lese all informasjon anngående aktiviteten grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtaledokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke kreves tilbakebetaling fra God Tur. Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.
Forsikring

God Tur understreker at deltakelse på God Tur sine arrangement og turar er på deltakerene sitt eget ansvar.  God Tur tar ikke på seg økonomisk ansvar for skader på person eller gods.  Deltakarene må selv sørge for eventuell reise/ulykkesforsikring.

Bilder

På aktiviteter i regi av God Tur vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i God Tur sine publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til God Tur sine aktiviteter. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, når turen starter.

Klager

Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til God Tur snarest og senest en måned etter at aktiviteten er avsluttet.

Varekjøp: 

 

Kjøpsbetingelser

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra God Tur Norge AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Med "kjøper" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra God Tur Norge AS. Produktinformasjon God Tur Norge AS vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. God Tur Norge AS tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.


Kampanjeprodukter

Kampanjeprodukter er varer som har en nedsatt pris i et bestemt tidsrom, eller så lenge lageret rekker.


Frakt

Ved ordinær pakkefrakt brukes Postens satser. Ved forsendelse av kajakker har vi gunstige avtaler, men frakt må beregnes særskilt i hvert tilfelle da geografisk plassering her gjør prisene varierende.

 

Fakturagebyr

Vi sender normalt ikke med faktura. Hvis det avtales spesielt tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-.

 

Oppkrav

Ved bestilling i oppkrav tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Dette er inkludert i oppkravsgebyret som står på bestillingen.


Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke God Tur Norge AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge God Tur Norge AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller God Tur Norge AS skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.


Kan jeg som er under 18 år handle på www.god-tur.no?

Reglene ved netthandel er ikke annerledes i forhold til ordinær butikkhandel. Skal mindreårige foreta en rettshandel med bindene virkning, kreves et samtykke eller en fullmakt fra de foresatte. Dette utgangspunktet må likevel nyanseres noe. Etter vergemålslovens § 33 råder den mindreårige selv over midler han har tjent ved egen virksomhet etter fylte 15 år. At man "råder over" vil si at han kan bruke midlene til innkjøp, låne eller gi bort pengene. En 17 åring som handler CD - plater på nettet, og bruker penger som er spart opp etter sommerjobben, vil således være bundet av avtalen.

 

Bytte og retur

Retur av produkt:
Ved retur av varer må angrerettskjema fylles ut og legges ved forsendelsen. Produktet må retuneres i orginalembalasjen, og ikke minst være ubrukt.
Angrerett:
Angreretten er gyldig inntil 14 dager etter at varen(e) er mottatt. Dette gjelder kun privatkjøp, ikke firmakjøp/næringskjøp. Ved bruk av angreretten vil pengene for varens verdi utbetales til konto.
Support:
E-post: info@god-tur.no
Telefon: 90 22 70 50 (Hverdager fra 10 til 17)

Reklamasjon:
Ved reklamasjon må varen(e) sendes i retur til oss.  Vi vil da behandle reklamasjonen i henhold til vanlige rutiner. Ved spesielle saker, er vi nødt til å sende produktet videre til vår leverandør for videre utreding. Vi forbeholder oss retten til å reparere produktet i de tilfeller dette er mulig.

Kan ikke kjøpe på kreditt

En viktig begrensning er at den mindreårige ikke kan stifte gjeld. Tilbud om kreditt eller kjøp på avbetaling vil innebære en gjeldsforpliktelse. Kunder under 18 år kan derfor ikke handle på kreditt hos God Tur Norge AS, det må evt. skje via foresatte. Alternativt kan man selvsagt betale ved levering på døren eller som postoppkrav. God Tur Norge AS skal vise aktsomhet, og følger gjeldende lovgivning i markedsføringen av produkter mot barn og unge (under 18 år).

 

 

Vennlig hilsen | Best regards,

 

God Tur Norge AS

Padlesenter & Butikk

Kurs fra NPF, BCU, UKCC

C.Sundtsgate 64, 5004 Bergen

Bømoen Leir, 5705 Voss

 

www.god-tur.no | info@god-tur.no | 90 22 70 50

www.padlefestivalen.no | www.northernexposure.no | www.kayakvoss.com

 

   følg oss på facebook